Pada 29hb September 2016, seramai 20 orang 'Customer Service' dan Wakil Subsidiari telah menghadiri perbincangan mengenai penerbitan Rehal 2016. Perbincangan ini membincangkan perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk menambahbaik penerbitan Rehal 2016.  Secara automatik, 'Customer Service' dan wakil Subsidiari telah dilantik menjadi AJK Rehal 2016.