Pada 7 Jun 2022, penganjuran MBOT Expert Network In Technology, Innovation And Cooperative Event (Entice 2022) ini telah dirasmikan oleh YB Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di W Hotel Kuala Lumpur. 

MBOT adalah sebuah badan professional yang ditubuhkan di bawah Akta Teknologis dan Juruteknik 2015 (Akta 768) untuk mengiktirafkan profesion Teknologis dan Juruteknik sebagai profesion ikhtisas di Malaysia.

Tujuan ENTICE 2022 ini diadakan adalah untuk berkongsi informasi dan perkembangan terkini MBOT serta membantu meningkatkan profesionalisme teknologis dan juruteknik tempatan. Radicare turut sama menyokong dan menjadi rakan tajaan serta berpeluang membuka tapak pameran di ENTICE 2022 ini.