Pada 15 Januari 2020 telah berlangsungnya bengkel “Enhancement Of The Customer Relationship” yang melibatkan barisan pengurusan Radicare (M) Sdn Bhd. Objektif bengkel ini adalah bertujuan untuk membincangkan strategi dan berkongsi idea bagi mewujudkan program untuk menambah baik cara kerja dalam membina hubungan baik antara kakitangan Radicare dengan pelangan-pelangannya.